Liên hệ trực tiếp:

Trường TH&THCS Yên Thắng

Huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
02163509171
c12yenthang.lucyen@gmail.com